Нос “Св. Атанас” се намира край гр. Бяла.

В най-източната точка на нос “Св. Атанас” се намира раннохристиянската базилика, разположена в чертите на старинна крепост. Приема се, че крепостта е късноантична (ранновизантийска) и е част от голямата военноотбранителна система изградена при византийските императори Анастасий и Юстиниян І. Обхваща площ от около 40 декара. Укрепителната линия се е състояла от крепостна стена и ров пред нея. Кули и порти на този етап не са локализирани. Недалеч от южната част на крепостната стена е проучена казарма. Основание за такъв извод дават удължената правоъгълна форма и големите размери на помещението.

Подробна информация за крепостта.

В близост до нос “Св. Атанас” е разположен плаж Чайка“.