Ресторант и Хотел “ЧАЙКА”

Адрес: ул. Ан.Премянов (нов: бул. Св.Атанасий) N 120
9101 гр.Бяла
България

КОНТАКТИ

Е-мейл: contact@complex-chayka.com
Телефон: +359 (0) 899932300